P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Ylähuone


P-klubin alumniyhdistys Ylähuone ry on tarkoitettu poliittisesta historiasta ja valtio-opista valmistuneille sekä opinnoissaan pitkälle edenneille klubilaisille. Ylähuoneen tarkoituksena on koota vanhempia p-klubilaisia yhteen ja tarjota heille mahdollisuus muistella vanhoja hyviä aikoja. Samalla nuoremman ja vanhemman klubipolven välille syntyy luonteva väylä kanssakäymiseen ja verkostoitumiseen.

Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa suojattia tai kasvattia. P-klubin kasvatteja ovat poliittisesta historiasta tai valtio-opista valmistuneiden maistereiden lisäksi myös vielä opiskelevat klubilaiset, jotka kokevat kuuluvansa vanhempaan kaartiin. Mitään vuosikurssi- tai opintoviikkorajaa ei siis ole, vaan toimintaan saavat osallistua kaikki siitä kiinnostuneet. Ylähuoneen jäseneksi ja toimintaan mukaan voit ilmoittautua näiden sivujen kautta.