P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Opiskelu

Vuoden 2010 alussa valtio-opin ja poliittisen historian oppiaineet siirtyivät yhteiseen Politiikan tutkimuksen laitokseen. Molempien aineiden opiskelu tapahtuu jatkossakin ainekohtaisesti, mutta oppiaineiden välinen yhteistyö näkyy alkuvaiheessa esimerkiksi yhteisten erikoiskurssien muodossa.

Vuoden 2014 syksyllä valtio-opin ja poliittisen historian oppiaineiden perusopinnot yhdistyivät siten, että yhteisen hakukohteen nimeksi vaihtui politiikan tutkimus. Yhdistettyjen perusopintojen jälkeen opiskelijat erikoistuvat joko valtio-oppiin tai poliittiseen historiaan.

Valtio-opin ja poliittisen historian opiskelu koostuu pääosin luennoista ja kirjatenteistä niin perus- ja aineopinnoissa kuin syventävissäkin opinnoissa.

Luentokurssit koostuvat luennoista ja loppukuulustelusta sekä mahdollisesta kurssityöstä, esim. esseestä tai ryhmätyöstä. Kutakin kurssia voi tenttiä yhteensä kolmella tenttikerralla. Perusopintojen jälkeen kursseilla pidetään myös seminaareja, joissa opiskelijat esittelevät kurssin aikana tekemiään töitä.

Kirjatenteissä tentitään kerrallaan useimmiten 2 – 4 oppialaa käsittelevää teosta tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Vanhoja kirjatenttikysymyksiä löytyy täältä. P-klubin koulutuspoliittinen sektori kerää kaikista poliittisen historian ja valtio-opin kirjatenteistä (paitsi kesätenteistä) tenttipalautetta. Muista siis täyttää palautelomake ja jättää se tenttisalin etuosassa olevaan tenttipalautelaatikkoon!