P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Klubben för politisk undersökning vid Åbo Universitet r.f. ( P-klubi ) är en förening för studerande inom politisk historia och politisk vetenskap vid Åbo Universitet. P-klubi ägnar sig åt att främja olika slags aktiviteter för studerande såsom: fester, diskussionsnätter om aktuella frågor inom politiken, sportaktiviteter, kulturella aktiviteter, resor för studerande o.s.v. Klubben fungerar även som talesman för studerande i fråga om relationer till institutionerna för politisk historia och politisk vetenskap, fakulteten för socialvetenskap, universitetet i allmänhet och med universitetets studentkår.

Vår sportavdelning deltar i turneringar inom fotboll, korgboll, bandy, volleyboll o.s.v. Resor för studerande ordnas både till inhemska och utländska resmål. Vi har ordnat resor till exempel till Stockholm, Tammerfors, Helsingfors, Tartu i Estland, Leiden i Nederländerna och St. Petersburg i Ryssland. Under resorna för studerande besöks både politiska och historiska sevärdheter, nattlivet är inte heller att förglömma...

P-klubi främjar också aktivt relationerna till både inhemska och utländska studentkårer. P-klubi är en av de 15 medlemmar som grundade IAPSS ( International Association for Political Science Students ), den internationella föreningen för studerande inom politisk vetenskap. P-klubi är också medlem i ISHA (International Students of History Association) och HOL ( Historian opiskelijoiden liitto ). P-klubi håller också kontakt med sina kolleger i Finland som t.ex. VOO ( politisk vetenskap ) och PolHo ( politisk historia ) i Helsingfors och Iltakoulu ( politisk vetenskap ) i Tammerfors.

P-klubi grundades år 1975 i och med att de två föregångarna till klubben - Klubben för politisk historia och Klubben för politisk vetenskap - slogs ihop. Därmed blev P-klubi den största studentorganisationen inom den socialvetenskapliga fakulteten och mätt i antal medlemmar och allmän aktivitet är den det ännu idag. P-klubi är en av de mest aktiva studentorganisationerna inom Åbo universitet.

P-klubis huvudsakliga uppgift är att fungera som en länk mellan sina medlemmar och att tillfredsställa deras behov i den tuffa akademiska världen.

E-mail

Address:

Politiikan tutkimuksen klubi ry.
Rektorsåkersgatan 4 B, andra våningen
20500 Åbo
Finland

Chairman 2018:

Eero Oinonen

+358 50 411 4196